Another vs. other

Napísal: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny online cez internet).

Aj vám sa tieto dve slovká mýlia? Práve pre vás som pripravil tento ťahák. Vysvetlíme si, aký je medzi nimi rozdiel.

Another

Slovo „another“ znamená ďalší (v poradí) alebo iný. Používa sa iba v jednotnom čísle.

Príklad:

 • Give me another example! Daj mi ďalší príklad.
 • Another man came to me and said. Ďalší muž/človek prišiel ku mne a povedal.
 • I had another beer. Dal som si ďalšie pivo.

Other

Slovo „other“ má rovnaký význam ako „another“, ale s tým rozdielom, že sa používa v množnom čísle a pri pomnožných podstatných menách.

Príklad:

 • These were other people calling me. Toto boli iní ľudia, ktorí mi volali.
 • I also read other kinds of literature. Čítam aj iné druhy literatúry.
 • Do you have some other information for me? Máš pre mňa aj iné informácie?
 • Try it other way! Skús to inak!

Others

Slovo „others“ sa používa rovnako ako slovo „other“ avšak bez spojenia s podstatným menom.

Príklad:

 • Some people like literature, others prefer films. Niektorí ľudia majú radi literatúru, iní uprednostňujú filmy.
 • IT specialists like talking about computers, the others don’t. Informatici sa radi bavia o počítačoch, ostatní nie.

Another/other vs. different

Slovo „different“ si ľudia často mýlia s „other“. Different znamená odlišný, inakší, inej kvality.

Príklad:

 • If you want to succeed, you must be different from others. Ak chceš uspieť, musíš sa odlíšiť od ostatných.
 • We talked about a lot of different things. Rozprávali sme sa o veľa rozličných veciach.

Chcem konečne vedieť po anglicky!

Pozrite si tiež