Tento web je na predaj. Máte záujem o jeho kúpu?

Chcem viac informácií!

Nie je “live” ako “live”!

Poslať článok známemu/známej

V mojej lektorskej praxi sa stretávam s tým, že ľudia si mýlia sloveso “live”, ktoré sa číta “liv” a príslovku “live”, ktorá sa číta “lájv”. Ako to odlíšiť? Vieme, že angličtina má pevný slovosled: podmet (podst. meno/os. zámeno) + prísudok (sloveso) + predmet (podst. meno/predmetové zámeno) + miesto + čas. Slovo “live (lájv)” sa používa aj ako prídavné meno.

Príklady:

Sloveso “live (liv)” vo vete:

We live in Bratislava. Bývame v Bratislave.
We live together as a couple. Žijeme spolu ako pár.

Príslovka “live (lájv)” vo vete:

This competition is broadcast live. Táto súťaž sa vysiela naživo.

Prídavné meno “live (lájv)” vo vete:

We went to a live concert/football match. Šli sme na živý koncert/futbalový zápas.
I am listening to a live radio broadcasting. Počúvam živé rozhlasove vysielanie.

Chcete sa naučiť po anglicky?
Máte otázku? Napíšte nám

    Podobné ťaháky/Mohlo by Vás zaujímať

    Poslať článok známemu/známej

    Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

    Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj