Rozdiel medzi „nice, pretty, handsome a beautiful“

Autor Marián Kohn, online lektor angličtiny

Poslať článok známemu/známej

Často sa stáva, že si niektorí moji klienti tieto slovká mýlia. Preto som sa rozhodol, že spíšem rozdiely v ich použití a na príkladoch ukážem ako ich správne používať.

Prídavné meno „nice“

Primárny význam slova „nice (výslovnosť: nájs)“ je pekný/á/é. Používa sa, však, väčšinou na opis vecí a zvierat.

Príklady použitia vo vete

 • There are very nice places in the world. Vo svete sú veľmi pekné miesta.
 • Nice things are welcome everywhere. Pekné veci sú všade vítané.

V spojení s ľuďmi sa prídavné meno „nice“ väčšinou používa vo význame „milá/é/ý“.

Príklady použitia vo vete

 • It is so nice of you to be nice to me. Je od Teba/Vás/vás také milé, že ste na mňa milý/á/í.
 • The local people are very nice to foreign visitors. Miestni (ľudia) sú veľmi milí k návštevníkom zo zahraničia.

Prídavné meno „pretty“

Slovo „pretty (výslovnosť: priti)“ ako prídavné meno „pekná“ a spája prakticky vždy s osobami ženského pohlavia.

Príklady použitia vo vete

 • Nikolka is a very nice and pretty young woman. Nikolka je veľmi milá a pekná mladá žena.
 • Have you seen the film „Pretty Woman“? Videli ste (už) film „Pretty Woman (Pekná žena)“?

„Pretty“ sa, však, používa aj vo význame príslovky a znamená „celkom, pomerne, dosť“.

Príklady použitia vo vete

 • Peter drinks pretty much. Peter dosť (veľa) pije.
 • It is pretty difficult to run a business in Slovakia successfully, but not impossible. Je pomerne ťažké podnikaať na Slovensku úspešne, ale nie nemožné.

Prídavné meno „handsome“

Slovo „handsome (výslovnosť: hendsam)“ znamená „pekný“ a používa sa výhradne v spojení s osobami mužského rodu.

Príklady použitia vo vete

 • Handsome men have less difficulties to find a partner. Pekní muži majú menej ťažkostí pri hľadaní partnerky.
 • Magazines are full of handsome models. Časopisy sú plné pekných modelov.

Prídavné meno „beautiful“

Slovo „beautiful“ znamená „prekrásny/a/e, nádherná/é/í“. Je zloženinou podstatného mena „beauty (=krása)“ a prídavného mena full (=plný/á/é).

Príklady použitia vo vete

 • Heaven must be a beautiful place. Nebo je určite prekrásné miesto.
 • There is a beautiful nature and women in Slovakia. Na Slovensku máme prekrásnu prírodu a ženy.

Prídavné meno „wonderful“

Prídavné meno „wonderful“ má podobný význam a použitie ako slovo „beautiful“ a znamená „úžasný/á/é/í, úchvatný, nádherný“.

Príklady použitia vo vete

 • During my stay in Britain I met a lot of wonderful people. Počas môjho pobytu v Británii som stretol mnoho úžasných ľudí.
 • I have experienced plenty of wonderful things in my life. V živote som zažil už veľa nádherných vecí.

Chcete sa naučiť po anglicky?
Máte otázku? Napíšte nám

  Súvisiace ťaháky z angličtiny

  Marián Kohn, lektor angličtiny, bloger a autor podcastuVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny.
  Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia anglického jazyka.

  Poslať článok známemu/známej

  Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

  Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj