Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je Marián Kohn (ďalej len prevádzkovateľ), Kukučínova 985/8, 831 03 Bratislava. Rýchly kontakt: info@doucovanie.info.

Dbám o ochranu osobných údajov návštevníkov mojich webových stránok.

Aké údaje o vás zbieram, prečo a ako s nimi nakladám

Ak ma kontaktuje záujemca o moje služby, poskytne mi svoje meno a priezvisko, emailovú adresu a väčšinou aj telefónne číslo, niekedy aj Skype meno (identifikátor) a IP adresu. Tieto údaje využívam výhradne na komunikáciu s daným klientom, resp. záujemcom. Ak sa nedohodneme na spolupráci, prípadne spolupráca skončí, spomenuté údaje vymažem.

Automatické spracovanie údajov o návštevníkoch

Aby som vedel koľko ľudí chodí na môj web, odkiaľ prichádzajú a na ktoré podstránky webu klikajú, používam nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. Tento nástroj mi poskytuje iba anonymizované informácie o používateľoch mojich webových stránok. Na tento účel som so spoločnosťou Google, Inc. uzavrel spracovateľskú zmluvu.

Viem koľko vás je, či ste z Bratislavy alebo z Košíc, koľko ste sa zdržali na mojich stránkach a z ktorých podstránok ste opustili môj web. Viem aj to či ste muž alebo žena, váš priblížný vek a to či ste na moje stránky prišli z vyhľadávačov (Google, Bing), sociálnych sietí (Facebook, Twitter, LinkedIn) alebo ste priamo do prehliadača zadali www adresu mojich stránok.

Vaše práva

  1. máte právo nahliadnuť do údajov, ktoré o vás evidujem a spracúvam.
  2. máte právo požiadať ma o výmaz vašich údajov z mojej databázy a ja som povinný Vašej žiadosti bezodkladne vyhovieť
  3. máte právo požiadať ma o opravu, prípadne doplnenie údajov, ak sú nesprávne
  4. ak máte podozrenie, že neoprávnene nakladám s vašimi údajmi, máte právo obrátiť sa na orgán dozoru, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie

Všetky údaje, ktoré mi poskytnete cez web sú zabezpečené platným šifrovacím SSL certifikátom Let’s Encrypt a protokolom https. Vďaka tomu sú počas prenosu po internete v bezpečí.

Záväzné vyhlásenie

  1. Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi sa riadim platnými zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie (GDPR), ale tiež dobrými mravmi a zásadami slušného správania.
  2. Údaje uchovávam v bezpečí a iba nevyhnutne dlhú dobu, maximálne však 36 mesiacov (3 roky).
  3. Vaše údaje neposkytujem a ani nepredávam tretím stranám, pokiaľ mi tak neukladá zákon.
  4. Nerozposielam nevyžiadanú poštu (SPAM).

Upozornenie

Z niektorých častí webu odkazujem aj na weby tretích strán (iných prevádzkovateľov). Za ich obsah však a súlad s právnym poriadkom nenesiem zodpovednosť.

Kontakt na prevádzkovateľa

E-mail: info@doucovanie.info

Veľmi rád odpoviem na všetky vaše otázky, pripomienky a žiadosti v zmysle týchto zásad a platnej legislatívy.

Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj