Tento web je na predaj. Máte záujem o jeho kúpu?

Chcem viac informácií!

Rozdiel medzi „do, make a work“

Poslať článok známemu/známej

Sloveso „do“

Sloveso „do“ má dve funkcie: pomocné sloveso a (plno)významové sloveso. Pomocné sloveso nám „pomáha“ vytvoriť gramatický čas, otázku a zápor. Sloveso „do“ vyjadruje prítomný čas jednoduchý. Významové sloveso „do“ popisuje nejakú činnosť vo všeobecnosti. Je to širší pojem ako „make“ a „work“.

Príklad:

 • What do you do? Čomu sa venujete?/Aké máte zamestnanie? (V tejto vete plní sloveso „do“ obe funkcie, a preto sa v nej vyskytuje dvakrát.)
 • I do my best. Robím, čo môžem. (Doslova: Robím moje najlepšie.)
 • What are you doing? Čo (teraz) robíš?

Sloveso „make“

Sloveso „make“ znamená niečo vyrobiť, pripraviť, spraviť. Je konkrétnejšie ako sloveso „do“, ale má iný význam ako sloveso „work“.

Príklad:

 • Make me a cup of tea! Sprav/Uvar mi šálku čaju!
 • He made a mistake. Urobil chybu./Pomýlil sa.
 • Škoda cars are made in the Czech Republic. Autá (značky) Škoda sa vyrábajú v Českej republike.

Všimnite si, že sloveso „make“ sa vždy spája s nejakým predmetom.

Sloveso „work“

Popisuje prácu a má význam „pracovať“.

Príklad:

 • I work every day. Každý deň pracujem.
 • They are not working (now). Teraz nepracujú.
 • She doesn’t like working in the garden. Nerada pracuje v záhrade.

Anglické slovo „work“ má aj funkciu mena a znamená „práca“. Všetky hore uvedené slovesá sa používajú aj na tvorbu frázových slovies, o ktorých si napíšeme inokedy.

Chcete sa naučiť po anglicky?
Máte otázku? Napíšte nám

  Ďalšie užitočné ťaháky z anglického jazyka

  Poslať článok známemu/známej

  Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

  Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj