Prítomný čas jednoduchý

Prítomný čas jednoduchý (Present Simple Tense) má nasledovné použitie: Opakované činnosti Prítomný čas jednoduchý sa používa pri pravidelne sa opakujúcich činnostiach. Príklady: I play football. Hrávam futbal. Do you read books? Čitaš knihy? She never forgets anything. Nikdy nič nezabúda. Všeobecne platné fakty Prítomný čas jednoduchý sa používa na opis všeobecne platných faktov. Príklady: Children … Čítať viac

Prítomný čas priebehový

Slovosled – prítomný čas priebehový sa tvorí podľa nasledovného vzorca: podmet + be + sloveso s -ing + predmet I am teaching you. Prítomný čas priebehový (Present Continous Tense) sa v angličtine používa nasledovne: 1. Práve prebiehajúci dej Prítomný čas priebehový vyjadruje práve prebiehajúci dej. Príklady: You are learning English (now). Teraz sa učíš po … Čítať viac

Neurčitý člen (a, an)

Neurčitý člen v angličtine sa používa iba v jednotnom čísle. Nikdy nie v množnom! Píše sa “a” pred vyslovovanou spoluhláskou a “an” pred vyslovovanou samohláskou. Prečo dávam dôraz na slovo “vyslovovanou”? Lebo sú slová, ktoré síce začínajú na písanú spoluhlásku, ale vyslovuje sa až prvá samohláska slova. Príklad: “hour, honour”. Použitie neurčitého člena je trojaké. … Čítať viac

Určitý člen (the)

Určitý člen (the) podobne ako neurčitý člen (a, an) má viacero funkcii. 1. Druhá a každá ďalšia zmienka o veci alebo osobe Určitý člen (the) sa narozdiel od neurčitého člena (a, an) používa pri druhej a každej ďalšej zmienke o veci alebo osobe. Príklad: Do you remember the guy I was talking about recently? Pamätáš … Čítať viac

Minulý čas priebehový

Minulý čas priebehový (Past Continuous Tense) trápi mnohých študentov angličtiny, a preto som sa rozhodol, že ho popíšem a vysvetlím jeho použitie v praxi. Minulý čas priebehový sa tvorí pomocou podmetu (osobné zámeno alebo vlastné meno či iné podstatné meno) + minulý čas slovesa be „was/were“ + prítomné príčastie (ingový tvar) plnovýznamového slovesa. Príklady: I … Čítať viac

Budúci čas v angličtine

Dnes si povieme ako sa dá v angličtine vyjadriť budúcnosť. Je viacero spôsobov a časov. V tomto ťaháku si povieme ako správne používať väzbu “going to” a budúci jednoduchý čas (will). Väzba “going to” Väzbu “going to” používame v týchto prípadoch: Naplánovaná udalosť v budúcnosti Ak niečo plánujeme, hodláme urobiť v budúcnosti použijeme “going to”. … Čítať viac

Zvratné a recipročné zámená v angličtine

Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns) Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns) používame vtedy, keď chceme zdôrazniť podmet vety, t. j. osobu, ktorá vykonáva nejakú činnosť alebo vtedy, keď hovoriaci hovorí o sebe. Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural) myself ourselves yourself yourselves himself themselves herself itself Anglické zvratné zámená sa prekladajú ako sám seba, sám sa, … Čítať viac

Rozdiel medzi „do, make a work“

Sloveso „do“ Sloveso „do“ má dve funkcie: pomocné sloveso a (plno)významové sloveso. Pomocné sloveso nám „pomáha“ vytvoriť gramatický čas, otázku a zápor. Sloveso „do“ vyjadruje prítomný čas jednoduchý. Významové sloveso „do“ popisuje nejakú činnosť vo všeobecnosti. Je to širší pojem ako „make“ a „work“. Príklad: What do you do? Čomu sa venujete?/Aké máte zamestnanie? (V … Čítať viac

Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj

Banskobystrický kraj

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Brezno
 • Detva
 • Kremnica
 • Krupina
 • Lučenec
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Košický kraj

 • Gelnica
 • Košice
 • Košice - okolie
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov

Nitriansky kraj

 • Komárno
 • Levice
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Zlaté Moravce

Prešovský kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou

Trenčiansky kraj

 • Bánovce nad Bebravou
 • Dubnica nad Váhom
 • Ilava
 • Myjava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Partizánske
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Púchov
 • Trenčín

Trnavský kraj

 • Dunajská Streda
 • Galanta
 • Hlohovec
 • Piešťany
 • Senica
 • Skalica
 • Šamorín
 • Trnava

Žilinský kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina