Tento web je na predaj. Máte záujem o jeho kúpu?

Chcem viac informácií!

Sloveso „have“ a jeho použitie

Poslať článok známemu/známej

Sloveso „have“ mnohých ľudí pletie, lebo má viaceré funkcie v anglickej vete.

„Have“ ako plnovýznamové sloveso

Have plní funkciu plnovýznamového slovesa. To znamená, že samo o sebe nesie význam a popisuje stav alebo činnosť a znamená mať.

Príklad použitia vo vete:

 • I have a sister and a brother too. Mám sestru a aj brata.
 • He has (got) two children. On má dve deti.
 • We have a real chance to succeed. Máme reálnu šancu uspieť,

„Have“ ako pomocné sloveso

Have plní aj funkciu pomocného slovesa. To znamená, že nám „pomáha“ vytvoriť nejakú slovnú konštrukciu, typicky pri gramatickcýh časoch. Používa sa v predprítomnom, predminulom a v predbudúcom čase.

Príklad použitia vo vete:

 • I have seen it twice. Už dvakrát som to videl. (predprítomný čas)
 • She got dressed after she had washed. Keď sa umyla, obliekla sa. (predminulý čas)
 • We will have finished that by the end of the year. Do konca (tohto) roka to dokončíme. (predbudúci čas)

„Have to“ ako synonymum modálneho slovesa „must“

Have v spojení so spojkou „to“ nahrádza a významovo zodpovedá modálnemu slovesu „must“.

Príklad použitia vo vete:

 • I have to tell you something. Musím ti niečo povedať.
 • She has (got) to be there. Ona tam musí byť.
 • We’ve got to work harder. Musíme pracovať tvrdšie.

Pomohol vám tento ťahák? Zdieľajte ho s priateľmi! Máte otázky? Smelo sa pýtajte v komentároch nižšie!

Chcete sa naučiť po anglicky?
Máte otázku? Napíšte nám

  Súvisiace ťaháky z angličtiny

  Poslať článok známemu/známej

  Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

  Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj