Tento web je na predaj. Máte záujem o jeho kúpu?

Chcem viac informácií!

Neurčitý člen (a, an)

Poslať článok známemu/známej

Neurčitý člen v angličtine sa používa iba v jednotnom čísle. Nikdy nie v množnom! Píše sa “a” pred vyslovovanou spoluhláskou a “an” pred vyslovovanou samohláskou. Prečo dávam dôraz na slovo “vyslovovanou”? Lebo sú slová, ktoré síce začínajú na písanú spoluhlásku, ale vyslovuje sa až prvá samohláska slova. Príklad: “hour, honour”. Použitie neurčitého člena je trojaké.

1. Prvá zmienka o predmete alebo osobe

Neurčitý člen sa používa na označenie veci alebo osoby, ktorú spomíname prvýkrát.

Príklad:

  • I know a good girl. Poznám dobré dievča.
  • I saw a house in the background. Videl som dom v pozadí.

2. Vo význame “nejaký, akýsi, voľajaký”

Neurčitý člen sa používa aj vo význame “nejaký, akýsi, voľajaký”.

Príklad:

  • There was a gentleman here looking for you. Hľadal ťa tu nejaký pán.
  • A young woman gave me a smile. Akási mladá žena sa na mňa usmiala.

3. Namiesto číslovky one (jeden)

Neurčitý člen sa používa aj namiesto číslovky one (jeden).

Príklad:

  • She earns a thousand euro brutto. Zarába tisíc eur v hrubom.
  • There are more than a hundred people living in the village. V dedine žije vyše sto ľudí.

Some

Príklad:

Pri nepočítateľných (pomnožných) podstatných menách sa používa slovo “some”.

  • I need some information about how to run a business. Potrebujem (nejaké) informácie o podnikaní.
  • Petra has some money in her pocket. Petra má vo vrecku nejaké peniaze.

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny online cez internet

Poslať článok známemu/známej