Anglické časy v praxi

Autor Marián Kohn, online lektor angličtiny

Poslať článok známemu/známej

Keďže mnohým robia anglické časy problém a ich použitie ich mätie, rozhodol som sa, že pripravím text, kde predvediem ako sa najpoužívanejšie anglické časy používajú v praxi.

Vytvoril som vzorový rozhovor novinára so spisovateľom. Každá veta je v angličtine, preložená do slovenčiny a pod prekladom uvádzam popis prečo som v danom prípade použil konkrétny čas a prečo nie iný. Dúfam, že Vám článok pomôže v zorientovaní sa v použití anglických časov v praxi.

 • Journalist: Mr. Duncan, what do you do? (What is your job?)
  Novinár(ka): Pán Duncan, čomu sa venujete? (Aké je Vaše povolanie/zamestnanie?)
  Použil som prítomný čas jednoduchý, lebo sa novinár spisovateľa pýtal na to, čomu sa venuje vo všeobecnosti, čím sa živí.
 • Mr. Duncan: I am a writer. (I work as a writer.)
  Pán Duncan: Som spisovateľ. (Pracujem ako spisovateľ.)
  Spisovateľ odpovedá jednoduchým prítomným časom.
 • Journalist: Wow. That is nice. Are you writing something now?
  Novinár(ka): Wau. To je pekné. Píšete momentálne niečo?
  Tu je už použitý prítomný priebehový, lebo novinára zaujíma čomu sa konkrétne spisovateľ momentálne venuje, čo má rozpracované.
 • Mr. Duncan: Oh yes. I am writing a novel on a couple in platonic love.
  Pán Duncan: Ó áno. Píšem román o platonicky zamilovanej dvojici.
  Spisovateľ odpovedá v prítomnom priebehovom čase zhoreuvedeného dôvodu.
 • Journalist: What is the plot?
  Novinár(ka): Aký to má dej?
  Veta je v prítomnom čase jednoduchom. Novinára zaujíma dej románu a sloveso „to be“ priebehové časy netvorí.
 • Mr. Duncan: They find each other on an on-line chat but they cannot meet because they both are married.
  Pán Duncan: Zoznámia sa na internetovom čete, ale nemôžu sa stretnúť, lebo obaja sú v manželskom zväzku s niekým iným.
  Veta je opäť v prítomnom čase jednoduchom, keďže pri opise príbehu sa väčšinou volí tento čas.
 • Journalist: How long have you been writing this particular book?
  Novinár(ka): Ako dlho už píšete túto konkrétnu knihu?
  Keď nás zaujíma ako dlho už niečo prebieha, použijeme predprítomný priebehový čas.
 • Mr. Duncan: I have been writing it for a couple of months already.
  Pán Duncan: Píšem ju už zopár mesiacov.
 • Journalist: When did you start writing?
  Novinár: Kedy ste začali písať?
  Použili sme minulý čas jednoduchý, lebo sa pýtame na konkrétny čas/obdobie kedy to začalo.
 • Mr. Duncan: I started to write when I was a teenager. I was only 15 back then.
  Pán Duncan: Písať som začal ešte ako tínedžer. Mal som vtedy len 15 rokov.
 • Journalist: Were you writing yesterday too?
  Novinár: Písali ste aj včera?
  Tu je použitý priebehový minulý čas, lebo nás zaujíma, či sa danej činnosti venoval aj včera a v slovenskom preklade je použitý nedokonavý vid, ktorý v minulom čase zodpovedá priebehovému času.
 • Mr. Duncan: Yes, I was writing and talking to my wife at the same time.
  Pán Duncan: Áno, písal som a súčasne som sa rozprával s manželkou.
  Venoval sa dvom činnostiam súčasne dlhšiu dobu – neboli to jednorázové činnosti preto sa použil minulý čas priebehový.
 • Journalist: When will you have finished the book?
  Novinár: Kedy ju dopíšete?
  V tom prípade nás zaujíma konkrétny dátum dokončenia (deadline) v budúcnosti a preto používame predbudúci čas.
 • Mr. Duncan: I will have finished the book by the end of the year hopefully.
  Pán Duncan: Dokončím ju snáď do konca tohto roka.
 • Journalist: Have you written any other book?
  Novinár: Napísali ste aj inú knihu?
  V tejto vete ide o to, že či a koľko kníh ešte napísal (dokončil) preto je veta v predprítomnom čase a nie v jednoduchom minulom. Nezaujíma nás kedy sa to stalo!
 • Mr. Duncan: Yes, of course. I have already written ten books.
  Pán Duncan: Áno, samozrejme. Napísal som už desať kníh.
  Vymenoval počet kníh, ktoré napísal nie čas kedy ich napísal. Ak by uviedol kedy sa to stalo už nemôže použiť predprítomný čas, ale minulý čas jednoduchý.
 • Journalist: Are you going to write another one?
  Novinár: Plánujete napísať ďalšiu knihu?
  Na vyjadrenie naplánovanej aktivity v budúcnosti používame väzbu „going to“, nie budúci čas jednoduchý.
 • Mr. Duncan: Yes, sure. I am thinking about two new novels.
  Pán Duncan: Áno, iste. Premýšľam už o dvoch nových románoch.
  Táto veta vyjadruje, že spisovateľ je v procese uvažovania nad novými knihami v prítomnosti a tak je veta v prítomnom čase priebehovom – ide o proces, ktorý práve v danom období prebieha.
 • Journalist: Will you let us know about their publishing?
  Novinár: Dáte nám vedieť, keď vyjdú?
  Nejde o plánovanú činnosť. Zaujíma nás vôľa spisovateľa a ochota dať nám vedieť, keď kniha vyjde, preto sme použili budúci čas jednoduchý a nie väzbu „going to“.
 • Mr. Duncan: Yes. You can check out my web site and follow my twitter account.
  Pán Duncan: Áno. Môžete si to pozrieť na mojej webstránke alebo sledovať môj účet na twitteri.
  Ide o všeobecné konštatovanie aktuálne v prítomnosti, a tak sme použili prítomný čas jednoduchý.

Ako vidno v texte, o voľbe vhodného času v anglickej vete niekedy rozhodujú detaily, ktoré sú veľmi dôležité aj keď možno niekomu prídu nepodstatné. Dajte nám vedieť, či Vás článok oslovil, či Vám pomohol pochopiť najpoužívanejšie anglické časy a, či sme prispeli k tomu, aby sa Vám angličtina stala koníčkom tak, ako sa stala koníčkom nám. Čakáme na Vaše komentáre, e-maily a ohlasy. Do blogovania priatelia.

Chcete sa naučiť po anglicky?
Máte otázku? Napíšte nám

  Pozrite si tiež ťaháky z anglického jazyka

  Marián Kohn, lektor angličtiny, bloger a autor podcastuVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny.
  Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia anglického jazyka.

  Poslať článok známemu/známej

  Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

  Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj