Kategórie
Anglické frázy Články Doučovanie angličtiny Slovná zásoba

Kedy použiť say, tell, speak a talk

Bez zbytočných rečí rovno k jadru veci. 🙂

Say – povedať (niečo)

Sloveso “say” sa viaže spravidla s akuzatívom (4. pádom), teda s predmetom vety.

Príklady použitia vo vete:

 • Say what you think! Povedz čo si myslíš!/Povedzte čo si myslíte!
 • Say that again! Zopakuj to! (doslova: Povedz to opäť!)

Tell – povedať (komu)

Sloveso “tell” sa viaže s datívom (3. pádom).

Príklady použitia vo vete:

 • Tell me your story! Povedz(te) mi svoj príbeh!
 • Let me tell you my opinion! Dovoľte mi povedať (vám) môj názor.

Speak – hovoriť

Príklady použitia vo vete:

 • He speaks three languages. Hovorí tromi jazykmi.
 • Did you speak to her? Hovoril(a) si s ňou?

Talk – rozprávať (sa)

Sloveso “talk” sa používa spravidla pri (opise) dialógu.

Príklady použitia vo vete:

 • Let’s talk about our possible cooperation! Porozprávajme sa o našej možnej spolupráci!
 • The parents talked about the holiday. Rodičia sa rozprávali o dovolenke.

Máte otázky? Napíšte ich do komentárov.

Chcem sa naučiť anglickú slovnú zásobu!

Ponuka kurzov a doučovania

Pozrite si tiež

Kategórie
Články Doučovanie angličtiny Efektívne učenie (sa)

Doučovanie angličtiny cez Skype? Dá sa to!

Zvažujete pre seba alebo svoje dieťa doučovanie/výučbu angličtiny cez Skype? Výborný nápad. V dnešnom článku si vysvetlíme, pre koho je táto forma doučovania vhodná a tiež pre koho nie je. Kedy a ako po doučovaní cez internet siahnuť a kedy si ho radšej vyhľadať vo svojom meste a mať hodiny osobne. Ak ste zvedaví či to zvládnete aj vy, čítajte, prosím, ďalej!

Moderná forma, ktorá vám ušetrí čas, peniaze a nervy

Hľadáte doučovanie pre vaše dieťa alebo pre seba? Neviete nikoho vhodného vo vašom meste alebo obci nájsť? Skúste doučovanie angličtiny online formou. Využíva sa na to komunikačný program Skype alebo Google Hangout. Oba tieto programy umožňujú prenášať zvuk, aj obraz, text, súbory a dokonca aj zdieľať obrazovku jeden druhému.

Čo to v praxi znamená?

Pustíte si program, učiteľa si pridáte do kontaktov a ak je pripojený aj on, môžete spustiť buď iba hlasový hovor alebo videohovor – vidíte sa, aj počujete súčasne. Môžete si takisto písať aj cez chat, a dokonca aj posielať súbory – textové dokumenty, prezentácie, linky na webstránky, atď…

Takže doučovanie môže prebiehať úplne plnohodnotne, skoro ako keby ste boli vedľa seba, hoci vás môžu od seba deliť stovky, ba aj tisíce kilometrov.

Pre koho je táto forma výučby/doučovania vhodná?

 • ak máte stabilné a (najlepšie) vysokorýchlostné pripojenie do internetu – ideálne cez optický kábel alebo telefónnu linku pevnej siete
 • ak máte štandardný počítač, ktorý má nainštalovaný komunikačný program Skype, Google Hangout alebo iCQ alebo iný – dá sa pracovať aj cez tablet, ale je to menej pohodlné
 • ak viete tieto programy ovládať a ste otvorený novým formám vzdelávania
 • ak veľa cestujete a nemôžete chodiť do jazykovky
 • ak žijete v zahraničí a chcete mať hodiny so slovenským lektorom
 • ak žijete na Slovensku a chcete mať hodiny so zahraničným lektorom žijúcim vonku
 • ak žijete v obci, z ktorej je komplikované dochádzať do jazykovky vo väčšom meste

Doplňte si iné argumenty ak ich tu nenachádzate. Samozrejme ak aj ste z mesta, kde je ponuka jazykových kurzov široká, výučba cez internet vie byť podstatne lacnejšia a časovo flexibilnejšia ako tá vykonávaná osobne u lektora alebo v priestoroch klienta.

Pre koho táto forma výučby/doučovania nie je vhodná?

 • ak máte pomalý internet
 • ak neviete dobre ovládať PC a komunikačné programy
 • ak máte poruchy učenia a sústredenia a počítač vás rozptyľuje od sústredenia sa na výučbu

Tie prvé dve prekážky sa dajú veľmi ľahko odstrániť a dá sa s nimi pracovať. Dnes je na trhu široká ponuka stabilného a rýchleho pripojenia do internetu a naučiť sa pracovať s programom Skype alebo Hangout sa dá za jeden večer. 🙂 Vždy sa dá nájsť riešenie zdanlivo neprekonateľnej prekážky.

Angličtinu cez internet vyučujem a doučujem už vyše troch rokov a mojimi kurzmi už prešli desiatky spokojných klientov. Ak medzi nich chcete patriť aj vy, ozvite sa mi a určite sa dohodneme.

Ak sa vám tento článok páči, podeľte sa oň medzi svojimi priateľmi a ak máte akékoľvek otázky a pripomienky, nebojte sa ich zverejniť v komentároch pod článkom a ja vám na ne odpoviem. Teším sa na každú spätnú väzbu.

Chcem sa konečne naučiť po anglicky!

Ponuka kurzov a doučovania

Prečítajte si tiež

Kategórie
Články Doučovanie angličtiny Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Pády v angličtine

Angličtina je neohybný jazyk. V angličtine sa podstatné meno (noun) neskloňuje. Jednotlivé gramatické pády sa vyjadrujú postavením slova vo vete (slovosledom – word order) a tiež predložkovými väzbami.

1. pád (nominatív)

1. pád sa vyjadrí tým, že sa slovo použije ako podmet vety, ktorý sa spravidla dáva na začiatok každej anglickej vety, prípadne v otázke za pomocné sloveso.

Príklady použitia vo vete:

 • Peter loves cakes. Peter zbožňuje/miluje koláče.
 • I hate cigarettes. Neznášam cigarety.
 • Do people learn (foreign) languges? Učia sa ľudia (cudzie) jazyky?
 • You are good in English. Si dobrý v angličtine.

2. pád (genitív)

2. pád sa v angličtine vyjadruje dvoma spôsobmi, a to buď predložkou „of“ pred podstatným menom na ktoré sa vzťahuje alebo príponou „’s“ (tzv. saský genitív).

Príklady použitia vo vete:

 • The house of John is very nice. Jánov dom je veľmi pekný.
 • The Faculty of Law is very popular. Fakulta práva je veľmi obľúbená.
 • Linda’s friend is a smart woman. Lindina priateľka je bystrá žena.
 • My wife’s boss is very strict. Šéfka mojej manželky je veľmi prísna.

3. pád (datív)

3. pád sa v anglickom jazyku vyjadruje predložkou „to“ alebo umiestnením osoby medzi prísudok (sloveso) a predmet vety.

Príklady použitia vo vete:

 • I am giving the book to you. Dávam ti tú kniihu.
 • She gave me a smile. Usmiala sa na mňa. (doslova: Dala mi úsmev.)

4. pád (akuzatív)

4. pád sa v angličtine vyjadruje postavením slova v predmete vety.

Príklady použitia vo vete:

 • I learn German. Učím sa po nemecky.
 • You do not know everything. Neviete všetko.
 • We know each other well. Poznáme sa dobre.
 • She can see it now. Teraz to už vidí.

5. pád (vokatív)

5. pád (vokatív) sa používa pri oslovení iného človeka alebo viacerých ľudí a píše sa vždy s výkričníkom.

Príklad použitia vo vete:

 • Excuse me, sir/madam! Prepáčte pane/pani! (Používa sa pri oslovení neznámeho človeka napríklaad na ulici.)

6. pád (lokál)

6. pád (lokál) sa používa s predložkami „about“, „on“ a „of“.

Príklady použitia vo vete:

 • We are talking about the English grammar. Rozprávame sa o anglickej gramatike.
 • I have written an article on the English prepositions. Napísal som článok o anglických predložkách.
 • What are you thinking about? O čom premýšľaš?
 • I keep thinking of her. Stále na ňu myslím.

7. pád (inštrumentál)

7. pád (inštrumentál) sa používa s predložkami „with“ a „by“.

Príklady použitia vo vete:

 • Come with me! Poď so mnou!
 • „Romeo and Juliet“ was written by Shakespeare. „Rómea a Júliu“ napísal Shakespeare. (doslova: „Rómeo a Júlia“ bola napísaná Shakespeareom.)
 • A bird flew in through the window. Vtáčik vletel dnu cez okno.

Verím, že vám tento ťahák pomohol zorientovať sa v anglických pádoch.

Chcem pochopiť anglickú gramatiku!

Ponuka kurzov a doučovania

Ďalšie ťaháky z angličtiny

Kategórie
Články Doučovanie angličtiny Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba

Anglické modálne slovesá

Modálne alebo tiež spôsobové slovesá opisujú povinnosť, možnosť, schopnosť alebo názor. Na príkladoch si ukážeme, ako a kedy sa jednotlivé anglické modálne slovesá používajú. Temer každé modálne sloveso v angličtine má tzv. „opisný tvar“, ktorý slúži jednak ako synonymum daného modálneho slovesa, a tiež na tvorbu budúceho a minulého gramatického času.

Modálne sloveso „must“

Modálne sloveso „must“ znamená „musieť“. Pozor! Zápor od „must“ nie je „must not“, ale „need not“, skrátene „needn’t“.

Príklad:

 • I must work every day. Každý deň musím pracovať.
 • We need not do something about it! Nemusíme s tým niečo (u)robiť!

Opisný tvar od modálneho slovesa „must“ je tvar „to have (got) to“.

Príklad:

 • I have (got) to study hard to gain the diploma. Musím usilovne študovať, aby som získal diplom.
 • You will have to go there. Budete tam musieť ísť.
 • We had to wait for a long time. Museli sme dlho čakať.

Modálne sloveso „may“

Modálne sloveso „may“ znamená „smieť/môcť“. Zápor od modálneho slovesa „may“ je „must not“, skrátene „mustn’t“.

Príklad:

 • May I open the window? Smiem otvoriť okno?
 • You may come if you want. Môžeš prísť, ak chceš.
 • They must not do it. Nesmú to urobiť.

Opisný tvar od modálneho slovesa „may“ je tvar „to be allowed to“.

Príklad:

 • Children are not allowed to smoke. Deti nesmú fajčiť.
 • We were not allowed to cross the border. Nedovolili nám prejsť cez hranice.
 • She will not be allowed to drive any more. Už jej nedovolia viac šoférovať.

Modálne sloveso „can“

Modálne sloveso „can“ znamená „môcť – byť schopný, vedieť, ovládať“. Zápor od „can“ je „cannot“ skrátene „can’t“. Minulý čas od „can“ je „could“.

Príklad:

 • I can drive a car. Viem šoférovať auto.
 • She can’t speak German. Nevie hovoriť po nemecky.
 • We couldn’t go there. Nemohli sme tam ísť.

Opisný tvar od modálneho slovesa „can“ je tvar „to be able to“.

Príklad:

 • They are not able to type on computers. Oni nevedia písať na počítačoch.
 • He wasn’t able to call me. Nemohol mi zavolať.
 • You will be able to take it as soon as it comes. Budete si to môcť vziať hneď, ako to príde.

Modálne sloveso „should“

Modálne sloveso „should“ znamená „mal(a) by“. Zápor od „should“ je „shouldn’t“.

Príklad:

 • We should talk about it. Mali by sme sa o tom porozprávať.
 • They shouldn’t be afraid. Nemali by sa báť.

Napadá Vám niečo na doplnenie? Chýba Vám tu niečo? (Ne)páči sa Vám tento ťahák? Píšte Vaše postrehy do komentárov. Ďakujeme za každý ohlas.

Chcem pochopiť anglickú gramatiku!

Ponuka kurzov a doučovania

Pozrite si ďalšie užitočné ťaháky z angličtiny

Kategórie
Anglické frázy Články Doučovanie angličtiny Efektívne učenie (sa) Ťaháky z angličtiny

Anglické časy v praxi

Keďže mnohým robia anglické časy problém a ich použitie ich mätie, rozhodol som sa, že pripravím text, kde predvediem ako sa najpoužívanejšie anglické časy používajú v praxi.

Vytvoril som vzorový rozhovor novinára so spisovateľom. Každá veta je v angličtine, preložená do slovenčiny a pod prekladom uvádzam popis prečo som v danom prípade použil konkrétny čas a prečo nie iný. Dúfam, že Vám článok pomôže v zorientovaní sa v použití anglických časov v praxi.

 • Journalist: Mr. Duncan, what do you do? (What is your job?)
  Novinár(ka): Pán Duncan, čomu sa venujete? (Aké je Vaše povolanie/zamestnanie?)
  Použil som prítomný čas jednoduchý, lebo sa novinár spisovateľa pýtal na to, čomu sa venuje vo všeobecnosti, čím sa živí.
 • Mr. Duncan: I am a writer. (I work as a writer.)
  Pán Duncan: Som spisovateľ. (Pracujem ako spisovateľ.)
  Spisovateľ odpovedá jednoduchým prítomným časom.
 • Journalist: Wow. That is nice. Are you writing something now?
  Novinár(ka): Wau. To je pekné. Píšete momentálne niečo?
  Tu je už použitý prítomný priebehový, lebo novinára zaujíma čomu sa konkrétne spisovateľ momentálne venuje, čo má rozpracované.
 • Mr. Duncan: Oh yes. I am writing a novel on a couple in platonic love.
  Pán Duncan: Ó áno. Píšem román o platonicky zamilovanej dvojici.
  Spisovateľ odpovedá v prítomnom priebehovom čase zhoreuvedeného dôvodu.
 • Journalist: What is the plot?
  Novinár(ka): Aký to má dej?
  Veta je v prítomnom čase jednoduchom. Novinára zaujíma dej románu a sloveso „to be“ priebehové časy netvorí.
 • Mr. Duncan: They find each other on an on-line chat but they cannot meet because they both are married.
  Pán Duncan: Zoznámia sa na internetovom čete, ale nemôžu sa stretnúť, lebo obaja sú v manželskom zväzku s niekým iným.
  Veta je opäť v prítomnom čase jednoduchom, keďže pri opise príbehu sa väčšinou volí tento čas.
 • Journalist: How long have you been writing this particular book?
  Novinár(ka): Ako dlho už píšete túto konkrétnu knihu?
  Keď nás zaujíma ako dlho už niečo prebieha, použijeme predprítomný priebehový čas.
 • Mr. Duncan: I have been writing it for a couple of months already.
  Pán Duncan: Píšem ju už zopár mesiacov.
 • Journalist: When did you start writing?
  Novinár: Kedy ste začali písať?
  Použili sme minulý čas jednoduchý, lebo sa pýtame na konkrétny čas/obdobie kedy to začalo.
 • Mr. Duncan: I started to write when I was a teenager. I was only 15 back then.
  Pán Duncan: Písať som začal ešte ako tínedžer. Mal som vtedy len 15 rokov.
 • Journalist: Were you writing yesterday too?
  Novinár: Písali ste aj včera?
  Tu je použitý priebehový minulý čas, lebo nás zaujíma, či sa danej činnosti venoval aj včera a v slovenskom preklade je použitý nedokonavý vid, ktorý v minulom čase zodpovedá priebehovému času.
 • Mr. Duncan: Yes, I was writing and talking to my wife at the same time.
  Pán Duncan: Áno, písal som a súčasne som sa rozprával s manželkou.
  Venoval sa dvom činnostiam súčasne dlhšiu dobu – neboli to jednorázové činnosti preto sa použil minulý čas priebehový.
 • Journalist: When will you have finished the book?
  Novinár: Kedy ju dopíšete?
  V tom prípade nás zaujíma konkrétny dátum dokončenia (deadline) v budúcnosti a preto používame predbudúci čas.
 • Mr. Duncan: I will have finished the book by the end of the year hopefully.
  Pán Duncan: Dokončím ju snáď do konca tohto roka.
 • Journalist: Have you written any other book?
  Novinár: Napísali ste aj inú knihu?
  V tejto vete ide o to, že či a koľko kníh ešte napísal (dokončil) preto je veta v predprítomnom čase a nie v jednoduchom minulom. Nezaujíma nás kedy sa to stalo!
 • Mr. Duncan: Yes, of course. I have already written ten books.
  Pán Duncan: Áno, samozrejme. Napísal som už desať kníh.
  Vymenoval počet kníh, ktoré napísal nie čas kedy ich napísal. Ak by uviedol kedy sa to stalo už nemôže použiť predprítomný čas, ale minulý čas jednoduchý.
 • Journalist: Are you going to write another one?
  Novinár: Plánujete napísať ďalšiu knihu?
  Na vyjadrenie naplánovanej aktivity v budúcnosti používame väzbu „going to“, nie budúci čas jednoduchý.
 • Mr. Duncan: Yes, sure. I am thinking about two new novels.
  Pán Duncan: Áno, iste. Premýšľam už o dvoch nových románoch.
  Táto veta vyjadruje, že spisovateľ je v procese uvažovania nad novými knihami v prítomnosti a tak je veta v prítomnom čase priebehovom – ide o proces, ktorý práve v danom období prebieha.
 • Journalist: Will you let us know about their publishing?
  Novinár: Dáte nám vedieť, keď vyjdú?
  Nejde o plánovanú činnosť. Zaujíma nás vôľa spisovateľa a ochota dať nám vedieť, keď kniha vyjde, preto sme použili budúci čas jednoduchý a nie väzbu „going to“.
 • Mr. Duncan: Yes. You can check out my web site and follow my twitter account.
  Pán Duncan: Áno. Môžete si to pozrieť na mojej webstránke alebo sledovať môj účet na twitteri.
  Ide o všeobecné konštatovanie aktuálne v prítomnosti, a tak sme použili prítomný čas jednoduchý.

Ako vidno v texte, o voľbe vhodného času v anglickej vete niekedy rozhodujú detaily, ktoré sú veľmi dôležité aj keď možno niekomu prídu nepodstatné. Dajte nám vedieť, či Vás článok oslovil, či Vám pomohol pochopiť najpoužívanejšie anglické časy a, či sme prispeli k tomu, aby sa Vám angličtina stala koníčkom tak, ako sa stala koníčkom nám. Čakáme na Vaše komentáre, e-maily a ohlasy. Do blogovania priatelia.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Ponuka kurzov a doučovania

Pozrite si tiež ťaháky z anglického jazyka

Kategórie
Články Doučovanie angličtiny Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba

Ako si zapamätať nové slovíčka v angličtine?

Obracajú sa na mňa mnohí klienti a často sa opakuje táto otázka. Kde robia chybu a prečo si nevedia nové slovíčka zapamätať? Odpoveď je jednoduchá. Mozog si nevie nové slovíčko zaradiť a uložiť do toho sprácneho priečinka. Áno, ľudský mozog funguje podobne ako počítač. Aby sme mali v pamäti poriadok, musíme si súbory usporiadať do logického stromového adresára.

Zapíšeme si nové slovíčko, napríklad “constitution – ústava”.
A teraz si naň vytvoríme vety.
The title of the European Constitution is the Lisbon Treaty. (Názov európskej ústavy je Lisabonská zmluva.)

 • treaty – zmluva (medzi štátmi)
  States/countries sign treaties.
  Štáty podpisujú zmluvy.
 • contract – (obchodná/pracovná) zmluva
  O2 signed a contract with Tesco to set up Tesco Mobile.
  O2 podpísalo zmluvu s Tescom a založili Tesco Mobile.
 • agreement – hocijaká dohoda ústna aj písomná
  I and my girlfriend could not find agreement on how to spend our free time.
  S priateľkou sme sa nevedeli dohodnúť na tom, ako budeme spolu tráviť náš voľný čas.

Ako ste si iste všimli, posledné tri slovíčka sa do slovenčiny prekladajú rovnakým slovom, ale každé sa použije v inom kontexte. Preto je dôležité, aby ste sa každé nové slovíčko učili v kontexte vety a nie iba samostatne. Skôr si to váš mozog zapamätá – bude si to vedieť zaradiť do správnej zložky a v praxi budete slovo používať v správnom kontexte. Ľudia sa učia slovíčka oddelene a potom sa nevedia vyjadrovať v súvislých vetách a tiež používajú slová v nevhodnom kontexte.

Ak vám môj článok pomohol, prosím, šírte ho ďalej a ak máte otázky, pokojne sa pýtajte v komentároch pod článkom.

Chcem sa konečne naučiť po anglicky!

Ponuka kurzov a doučovania

Prečítajte si tiež

Kategórie
Články Doučovanie angličtiny Efektívne učenie (sa)

Ako sa účinne zlepšovať v angličtine

Pri výučbe angličtiny sa stretávam s tzv. „večnými študentmi“, teda ľuďmi, ktorí sa stále učia, ale nedosahujú želaný efekt – plynulú angličtinu. Aby takých ľudí bolo čo najmenej, rozhodol som sa napísať článok na blog s tipmi na „zlepšenie angličtiny za málo peňazí“.

Keď prídete na štátnu jazykovú skúšku alebo medzinárodný certifikát, preskúšajú vás z nasledovných oblastí ovládania cudzieho jazyka: počúvanie s porozumením (listening with comprehension), rečový prejav (speaking), čítanie s porozumením (reading with comprehension) a písanie (writing).

Počúvanie s porozumením (listening with comprehension)

Počúvanie s porozumením si zlepšíte najlepšie tak, že budete počúvať. Počúvajte angličtinu najviac ako sa dá. Využite každú príležitosť. Keď som sa ja učil po anglicky, BBC vysielalo aj na vlnách FM. Každý večer som zaspával pri vysielaní BBC World Service. Na počúvanie angličtiny je dobré sledovať aj rôznych videoblogerov na YouTube či Vimeo. Je tam veľa blogerov, ktorí rozoberajú rôzne témy od pletenia svetrov až po globálne problémy dneška. Je zrejmé, že zo začiatku nebudete veľmi rozumieť, ale nenechajte sa odradiť a postupne si na to Vaše ucho zvykne a aj Vaša slovná zásoba sa rozšíri. Nik učený z neba predsa nespadol. No pain, no gain! (Bez práce nie sú koláče.)

Rečový prejav (speaking)

Toto je asi najťažšie prekonateľná prekážka na ceste za plynulou angličtinou. Tak ako sa nezbavíte nadbytočných kíl bez pohybu a nenaberiete svalstvo bez cvičenia, ani hovoriť plynulo po anglicky sa nenaučíte, ak sa o to aspoň nepokúsite. Ako na to? Jednou z možností je mať pravidelné konverzačné hodiny s lektorom anglického jazyka alebo ďalšou možnosťou je vyhľadať vo Vašom okolí komunitu cudzincov, s ktorými budete môcť konverzovať v cudzom jazyku bezplatne. Ďalšou alternatívou je vyhľadať native speakera cez internet a pravidelne s ním konverzovať cez Skype.

Čítanie s porozumením (Reading with comprehension)

Podobne ako pri počúvaní s porozumením, aj pri čítaní s porozumením platí, že spočiatku nebudete rozumieť všetkému. Čítanie má však oproti počúvaniu veľkú výhodu – kedykoľvek sa môžete pri konkrétnom slove zastaviť a vyhľadať si ho v slovníku. Nezačínajte hneď čítať zložité a ťažké texty. Pustite sa do čítania rozprávok, z ktorých mnohé iste poznáte aj po slovensky, a tak si ľahšie budete môcť domyslieť význam jednotlivých slov a pospájať si súvislosti medzi jednotlivými ekvivalentmi. Postupne zvyšujte náročnosť jednotlivých textov a uvidíte, že ani sa nenazdáte a Vaša slovná zásoba a tiež obzory sa Vám poriadne rozšíria. V angličtine je totiž napísaných omnoho viac kníh, článkov a zdrojov než v akomkoľvek inom jazyku.

Písanie (Writing)

Pri písaní platí to isté, čo pri ostatných aspektoch znalosti jazyka – treba sa do toho pustiť a začať. Nemusíte hneď tvoriť literárne skvosty Shakespearovho formátu. Stačí, ak budete skúšať písať eseje na rôzne témy a dáte si to opraviť niekomu, kto vie po anglicky lepšie ako Vy. Písanie esejí sa mi osvedčilo aj pri mojej lektorskej praxi a doučovaní. Ľuďom to veľmi pomáha a zvyšuje sebavedomie. Ďalšou možnosťou je dopisovanie si s niekým, kto vie po anglicky lepšie ako Vy a môže Vás tak opravovať a upozorňovať na chyby, ktoré robíte. Na internete tiež existuje množstvo nástrojov na opravu chýb v texte, tzv. spell check.

Ako vidno, netreba mať tučný budget. Niekedy stačí zopár originálnych nápadov alebo opakovať už osvedčené metódy iných. Ak máte aj iné tipy ako sa zlepšovať v angličtine alebo všeobecne v cudzích jazykoch, napíšte ich, prosím, do komentárov pod článok. Ak vám v článku čokoľvek chýba, nenechávajte si to pre seba! Dajte nám vedieť. Ďakujeme.

Chcem, aby mi Marián pomohol naučiť sa po anglicky efektívne!

Ponuka kurzov a doučovania

Podobné články/Mohlo by Vás zaujímať:

Kategórie
Anglické frázy Články Doučovanie angličtiny Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

V obchode po anglicky

Iste sa Vám už stalo, že ste sa ocitli v zahraničí v obchode a nevedeli ste nájsť vhodne sformulovanú vetu. Preto Vám tu ponúkame zopár užitočných viet.

 • I am looking for…
  Hľadám..
 • How much is it?
  Koľko to stojí?
 • Please show me
  Prosím, ukážte mi…
 • Here it is
  Páči sa.
 • I need an interpreter
  Potrebujem tlmočníka.
 • Does anyone here speak English?
  Hovorí tu niekto po anglicky?
 • Can you help me please?
  Môžete mi pomôcť prosím?
 • I do not like it.
  Nepáči sa mi to.
 • Do you have something..?
  Máte niečo…?
 • Larger
  Väčšie
 • Smaller
  Menšie
 • Cheaper
  Lacnejšie
 • Better
  Lepšie
 • What can I do for you?
  Čo môžem pre Vás (u)robiť?
 • Where can I find…
  Kde môžem nájsť…?
 • A pharmacy
  Lekáreň
 • A bookstore
  Kníhkupectvo
 • A department store
  Obchodný dom
 • A bakery
  Pekáreň
 • A clothing store
  Obchod s odevami
 • A grocery store
  Obchod s potravinami
 • A supermarket
  Supermarket
 • A shoe store
  Obchod s obuvou
 • A hardware store
  Železiarstvo/domáce potreby
 • A gift shop
  Darčeková predajňa
 • A florist
  Kvetinárstvo
 • A jewelery
  Klenotníctvo/zlatníctvo
 • Do you take credit cards?
  Dá sa u Vás platiť kartou?
 • Can I pay with a traveler’s check?
  Dá sa u Vás platiť cestovnými šekmi?
 • A news stand
  Novinový stánok
 • Will you wrap it?
  Zabalíte mi to?
 • I will take it
  Vezmem si to.
 • That’s all I want for now
  To je všetko, čo chcem (zatiaľ).

Chcem, aby ma lektor Kohn naučil hovoriť po anglicky!

Ponuka kurzov a doučovania

Mohlo by Vás zaujímať

Kategórie
Anglické frázy Články Doučovanie angličtiny Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Anglické frázy na cesty (na colnici)

Týmto dielom končíme sériu ťahákov “Anglické frázy na cesty”. Dnes si prejdeme niekoľko užitočných fráz a viet, ktoré využijete v kontakte s colníkmi, policajtmi a inými úradníkmi na vašich zahraničných cestách.

 • The Customs Colnica
 • The Customs Officer Colník
 • The Customs Control Colná kontrola
 • Security Check Bezpečnostná kontrola
 • Duty Clo
 • Passport Cestovný pas
 • Documents Doklady
 • Submit documents Predložiť doklady
 • Good morning. Dobré ráno.
 • My name is Peter. Volám sa Peter.
 • Here is my passport. Tu je môj pas.
 • I am Slovak. Som Slovák.
 • My address is… Moja adresa je …
 • My documents. Moje doklady.
 • I am staying a month. Som tu na mesiac.
 • I am staying one week. Som tu na týždeň.
 • I am staying here a few days. Som tu na pár dní.
 • This is my bag. Toto je moja batožina.
 • I am visiting relatives. Som na návšteve u príbuzných.
 • I am on a business trip. Som na služobnej/pracovnej ceste.
 • I am on vacation. Som tu na dovolenke.
 • I am staying at … Bývam v …
 • These are my suitcases. Toto sú moje kufre.
 • I do not have anything to declare. Nemám nič na preclenie.
 • A carton of cigarettes. Kartón cigariet.
 • A bottle of wine. Fľaša vína.
 • A bottle of whisky. Fľaša whisky.
 • A baggage cart. Vozík na batožinu. (typicky na letisku).
 • How many suitcases do you have? Koľko máte (kusov) batožiny/kufrov?
 • I am missing a suitcase. Stratil sa mi (jeden) kufor.
 • Do I have to pay duty? Musím zaplatiť clo?
 • I only have… Mám iba …

Chcem sa pripraviť na komunikáciu v angličtine na cestách!

Ponuka kurzov a doučovania

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Kategórie
Anglické frázy Články Doučovanie angličtiny Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Anglické frázy na cesty (v banke)

V tomto dieli nášho seriálu “anglické frázy na cesty a dovolenku” sa pozrieme na vety a frázy, ktoré využijete pri komunikácii v banke, zmenárni či pri pokladni.

 • Where is the currency exchange? Kde je zmenáreň?
 • I would like to change. Chcel by som zameniť.
 • Travelers checks Cestovné (platobné) šeky
 • Where is the cashier window? Kde je pokladňa?
 • Money Peniaze
 • Dollars Doláre
 • At what time do they open/close? Kedy otvárajú/zatvárajú?
 • Can I cash a personal check? Môžete mi vyplatiť šek?
 • What is the currency exchange rate in dollars? Aký je kurz v dolároch?
 • What commission do you charge? Akú províziu si účtujete?
 • In bills V bankovkách
 • In small change V minciach/drobných
 • Signature Podpis
 • Where do I sign? Kde sa mám podpísať?

Chcem sa pripraviť na komunikáciu v angličtine na cestách!

Ponuka kurzov a doučovania

Súvisiace ťaháky z angličtiny