Skracovanie pomocných slovies v angličtine

Skrátené tvary sa v angličtine používajú často. Anglická veta, totiž, máva veľa slov. V angličtine neexistuje tzv. zamlčaný podmet, to znamená, že sa vynechá zámeno alebo meno osoby, ktorá popisovanú činnosť vykonáva.

Takisto angličtina, na rozdiel od slovenčiny zápor vyjadruje samostatným slovom “not” vo vete. Aby vety neboli príliš dlhé a komunikácia bola svižnejšia, používa sa skracovanie. V tomto ťaháku sa pokúsime o ucelený prehľad skrátených tvarov aj s použitím vo vete. Keďže skracovanie slovesa “to be” sme už spracovali v samostatnom ťaháku, dnes si ukážeme ako sa skracujú pomocné slovesá.

Pomocné slovesá – načo nám sú

Pomocné slovesá nám “pomáhajú” vytvoriť jednotlivé anglické (gramatické) časy. Napríklad sloveso “do” nám vytvára prítomný čas a sloveso “did” minulý čas. Aby veta, najmä záporná nebola pridlhá, používame skrátené tvary.

Skrátené tvary “don’t” a “doesn’t”

Skrátené tvary “don’t” a “doesn’t” sa používajú v zápore prítomného času jednoduchého. Tvar “don’t” rovná sa “do not” a používa sa v prvej a druhej osobe jednotného čísla a vo všetkých osobách množného čísla. Tvar “doesn’t” rovná sa “does not” a používa sa iba v tretej osobe jednotného čísla.

Príklady použitia vo vete

 • I don’t speak Japanese. Nehovorím po japonsky.
 • She doesn’t know you well. Ona ťa nepozná dobre.
 • We don’t do anyting bad. Nerobíme nič zlé.

Skrátený tvar “didn’t”

Skrátený tvar “didn’t” sa rovná “did not” a používa sa v záporných vetách minulého času jednoduchého vo všetkých osobách jednotného, aj množného čísla.

Príklady použitia vo vete

 • I didn’t want to go there. Nechcel som tam ísť.
 • He obviously didn’t see us. On nás zrejme nevidel.
 • They didn’t come to the party last night. Oni na tú párty včera večer neprišli.

Skrátené tvary “wasn’t” a “weren’t”

Skrátené tvary “wasn’t” a “weren’t” sa používajú v záporných vetách v minulom čase jednoduchom slovesa “to be” a v minulom čase priebehovom. Tvar “wasn’t” sa rovná “was not” a používa sa v prvej a tretej osobe jednotného čísla a tvar “weren’t” sa rovná “were not” a používa sa v druhej osobe jednotného čísla a vo všetkých osobách množného čísla.

Príklady použitia vo vete

 • You weren’t there. Ty si tam nebol.
 • He wasn’t bad at it at all. On v tom vôbec nebol zlý.
 • We weren’t listening to the music. My sme nepočúvali hudbu.

Skrátené tvary “‘ve”, “‘s”, “haven’t” a “hasn’t”

Skrátené tvary “‘ve”, “‘s”, “haven’t” a “hasn’t” sa používajú v predprítomnom čase jednoduchom, aj priebehovom. Tvar “‘ve” zodpovedá pomocnému slovesu “have” a používa sa v prvej a druhej osobe jednodného čísla a vo všetkých osobách množného čísla kladných aj záporných viet. Tvar “‘s” zodpovedá pomocnému slovesu “has” a používa sa iba v tretej osobe jednodného čísla kladných aj záporných viet. Tvar “haven’t” zodpovedá pomocnému slovesu “have not” a používa sa v prvej a druhej osobe jednodného čísla a vo všetkých osobách množného čísla iba záporných viet. Tvar “hasn’t” zodpovedá pomocnému slovesu “has not” a používa sa iba v tretej osobe jednodného čísla záporných viet.

Príklady použitia vo vete

 • I’ve seen that film before. Ten film som už videl.
 • She’s been to London. Už bola v Londýne.
 • We haven’t met before. Ešte sme sa predtým nestretli.
 • He hasn’t done it yet. Ešte to neurobil.

Skrátené tvary “‘ll” a “won’t”

Skrátené tvary “‘ll” a “won’t” sa používajú vo všetkých osobách jednotného, aj množného čísla. Tvar “‘ll” sa používa v kladných, aj záporných vetách a zodpovedá pomocnému slovesu “will” alebo “shall”, ktorý tvorí budúci čas v angličtine. Tvar “won’t” sa používa iba v záporných vetách a zodpovedá pomocnému slovesu “will not”.

Príklady použitia vo vete

 • I’ll be there at 5. Budem tam o piatej.
 • He won’t come, because he is ill. On nepríde, lebo je chorý.
 • They won’t believe you. Oni Ti neuveria.

Chcem sa konečne naučiť po anglicky!

Ďalšie ťaháky z angličtiny

Marián Kohn, lektor angličtiny a blogerVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny.
Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia angličtiny.

Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj

Banskobystrický kraj

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Brezno
 • Detva
 • Kremnica
 • Krupina
 • Lučenec
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Košický kraj

 • Gelnica
 • Košice
 • Košice - okolie
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov

Nitriansky kraj

 • Komárno
 • Levice
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Zlaté Moravce

Prešovský kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou

Trenčiansky kraj

 • Bánovce nad Bebravou
 • Dubnica nad Váhom
 • Ilava
 • Myjava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Partizánske
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Púchov
 • Trenčín

Trnavský kraj

 • Dunajská Streda
 • Galanta
 • Hlohovec
 • Piešťany
 • Senica
 • Skalica
 • Šamorín
 • Trnava

Žilinský kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina