Pády v angličtine

Doučovanie nemčiny online cez Skype

Angličtina je neohybný jazyk. V angličtine sa podstatné meno (noun) neskloňuje. Jednotlivé gramatické pády sa vyjadrujú postavením slova vo vete (slovosledom – word order) a tiež predložkovými väzbami.

1. pád (nominatív)

1. pád sa vyjadrí tým, že sa slovo použije ako podmet vety, ktorý sa spravidla dáva na začiatok každej anglickej vety, prípadne v otázke za pomocné sloveso.

Príklady použitia vo vete:

 • Peter loves cakes. Peter zbožňuje/miluje koláče.
 • I hate cigarettes. Neznášam cigarety.
 • Do people learn (foreign) languges? Učia sa ľudia (cudzie) jazyky?
 • You are good in English. Si dobrý v angličtine.

2. pád (genitív)

2. pád sa v angličtine vyjadruje dvoma spôsobmi, a to buď predložkou „of“ pred podstatným menom na ktoré sa vzťahuje alebo príponou „’s“ (tzv. saský genitív).

Príklady použitia vo vete:

 • The house of John is very nice. Jánov dom je veľmi pekný.
 • The Faculty of Law is very popular. Fakulta práva je veľmi obľúbená.
 • Linda’s friend is a smart woman. Lindina priateľka je bystrá žena.
 • My wife’s boss is very strict. Šéfka mojej manželky je veľmi prísna.

3. pád (datív)

3. pád sa v anglickom jazyku vyjadruje predložkou „to“ alebo umiestnením osoby medzi prísudok (sloveso) a predmet vety.

Príklady použitia vo vete:

 • I am giving the book to you. Dávam ti tú kniihu.
 • She gave me a smile. Usmiala sa na mňa. (doslova: Dala mi úsmev.)

4. pád (akuzatív)

4. pád sa v angličtine vyjadruje postavením slova v predmete vety.

Príklady použitia vo vete:

 • I learn German. Učím sa po nemecky.
 • You do not know everything. Neviete všetko.
 • We know each other well. Poznáme sa dobre.
 • She can see it now. Teraz to už vidí.

5. pád (vokatív)

5. pád (vokatív) sa používa pri oslovení iného človeka alebo viacerých ľudí a píše sa vždy s výkričníkom.

Príklad použitia vo vete:

 • Excuse me, sir/madam! Prepáčte pane/pani! (Používa sa pri oslovení neznámeho človeka napríklaad na ulici.)

6. pád (lokál)

6. pád (lokál) sa používa s predložkami „about“, „on“ a „of“.

Príklady použitia vo vete:

 • We are talking about the English grammar. Rozprávame sa o anglickej gramatike.
 • I have written an article on the English prepositions. Napísal som článok o anglických predložkách.
 • What are you thinking about? O čom premýšľaš?
 • I keep thinking of her. Stále na ňu myslím.

7. pád (inštrumentál)

7. pád (inštrumentál) sa používa s predložkami „with“ a „by“.

Príklady použitia vo vete:

 • Come with me! Poď so mnou!
 • „Romeo and Juliet“ was written by Shakespeare. „Rómea a Júliu“ napísal Shakespeare. (doslova: „Rómeo a Júlia“ bola napísaná Shakespeareom.)
 • A bird flew in through the window. Vtáčik vletel dnu cez okno.

Verím, že vám tento ťahák pomohol zorientovať sa v anglických pádoch.

Chcem konečne vedieť po anglicky!

Ďalšie ťaháky z angličtiny

Marián Kohn, lektor angličtiny a blogerVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny.
Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia angličtiny.