Kedy použiť say, tell, speak a talk

Bez zbytočných rečí rovno k jadru veci. 🙂

Say – povedať (niečo)

Sloveso “say” sa viaže spravidla s akuzatívom (4. pádom), teda s predmetom vety.

Príklady použitia vo vete:

  • Say what you think! Povedz čo si myslíš!/Povedzte čo si myslíte!
  • Say that again! Zopakuj to! (doslova: Povedz to opäť!)

Tell – povedať (komu)

Sloveso “tell” sa viaže s datívom (3. pádom).

Príklady použitia vo vete:

  • Tell me your story! Povedz(te) mi svoj príbeh!
  • Let me tell you my opinion! Dovoľte mi povedať (vám) môj názor.

Speak – hovoriť

Príklady použitia vo vete:

  • He speaks three languages. Hovorí tromi jazykmi.
  • Did you speak to her? Hovoril(a) si s ňou?

Talk – rozprávať (sa)

Sloveso “talk” sa používa spravidla pri (opise) dialógu.

Príklady použitia vo vete:

  • Let’s talk about our possible cooperation! Porozprávajme sa o našej možnej spolupráci!
  • The parents talked about the holiday. Rodičia sa rozprávali o dovolenke.

Máte otázky? Napíšte ich do komentárov.

Chcem sa naučiť anglickú slovnú zásobu!

Ponuka kurzov a doučovania

Pozrite si tiež