Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Modre, Pezinku a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Rovinke, Senci a okolí Ťaháky z chémie

Maturita – skúška dospelosti

Je stále málo ľudí, ktorí sa rozhodnú pre maturitu z chémie. No pre tých odvážlivcov, ktorí sa rozhodli pre túto skúšku, je tu pár povzbudivých slov, ako prejsť maturitou z chémie čo najlepšie.

Pre každého je maturita veľký strašiak, predsa len je to prvá vážnejšia skúška, ktorá ovplyvňuje náš život, no netreba sa jej báť. Ako sa teda pripraviť na maturitu?

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Modre, Pezinku a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Senici Ťaháky z chémie

Postrach žiakov, študentov – chémia

Niekedy už pri pomyslení na slovo chémia prejde žiakom mráz po chrbte. Boja sa vysloviť to slovo, trasú sa pred každou hodinou… A prečo vlastne? Netvrdím, že chémia je prechádzka ružovou záhradou, to nie je! Ale za to, je to veda, ktorá je zo všedného života. Chémiu nájdete všade. Dámy, máte rady parfumy, rúže, make-up? Páni, zaujímajú vás autá, akumulátory, batérie? Za tým všetkým je chémia. Keby nebolo tejto „strašnej“ vedy, tak nemáme ani ošetrenú pitnú vodu, ani potraviny, ani by sme neexistovali. Chémia je všade, aj v nás. Denne sa stretávame s chémiou, či už v našom okolí, dokonca aj v našom tele prebieha množstvo chemických dejov, bez ktorých by sme neexistovali.

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Modre, Pezinku a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Rovinke, Senci a okolí Ťaháky z chémie

Prechodné kovy – d prvky

D-prvky majú všeobecnú elektrónovú konfiguráciu (n-1)dy nsx (x+y) – poradové číslo skupiny

 • existujú tri rady prechodných kovov:

 • 1. rad prechodných kovov od Sc po Zn

 • 2. rad prechodných kovov od Y po Cd

 • 3. rad prechodných kovov od Hf po Hg

Kurzy angličtiny online cez internet

Všetky d prvky sa viažu polárnymi kovalentnými väzbami.

Fyzikálne vlastnosti:– dobre vedú el. prúd, kujné, ťažné, lesklé, tvrdé, ochotne tvoria katióny (sú Lewisové kyseliny), sú redukovadlá, neušľachtilé kovy uvolňujú z vody a kyselín H2, navzájom tvoria zliatiny, oxidy kovov sú zásadité alebo amfotérne, majú pomerne veľké hodnoty hustoty, vysoké teploty topenia a varu, vynikajúca mechanická pevnosť.

Ióny a zlúčeniny prechodných prvkov sú farebné, lebo pohltením viditeľného svetla dochádza u nich ľahko k prechodu d-elektrónov medzi blízkymi hladinami. Len ióny s prázdnymi alebo s úplne obsadenými d-orbitálmi sú bezfarebné. Mnohé z prechodných prvkov sa používajú ako katalyzátory, tvoria koordinačné zlúčeniny.

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Obsadenie jednotlivých orbitálov elektrónmi alebo elektrónová konfigurácia atómu sa riadi tromi základnými pravidlami (a tie si treba pamätať):

Výskyt

Prechodné kovy v rade od Sc po Fe sa v prírode vyskytujú v zlúčeninách s kyslíkom, od Fe k Zn sa vyskytujú ako sulfidy, zlato a platina sa vyskytujú v rýdzom stave, alebo v zliatinách.

!!!!Zásaditosť hydroxidov rastie v smere od Sc po La!!!!!

Výroba železa a ocele

Významnými rudami na výrobu železa sú krveľ (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), hnedeľ (Fe2O3.nH2O), ocieľok (FeCO3). Vyrába sa z kyslíkatých rúd redukciou uhlíkom (koksom) pri teplote 400 – 1700 °C za prítomnosti troskotvorných prísad. Koks sa spaľuje vo vysokých peciach na CO, ktorý spolu s uhlíkom postupne redukuje Fe2O3 cez nižšie oxidy na surové železo.

Fe2O3 + 3 C ———> 2 Fe + 3 CO

Fe2O3 + 3 CO ———> 2 Fe + 3 CO2

Surové železo nie je kujné, preto sa časť železa pretavením mení na liatinu, väčšina na oceľ.

Výroba ocele (skujňovanie železa) spočíva predovšetkým v znížení uhlíka na 0,2 – 0,7%. Uhlíka a ďalšie prímesi sa z roztopeného surového železa odstraňujú vzdušným kyslíkom alebo pridávaním oxidov železa vo forme rudy alebo železného šrotu. Vyrobená oceľ sa ďalej zušľachťuje vhodným spracovaním, prísadami alebo povrchovou úpravou. Špeciálne ocele sa vyrábajú v el. peciach. Prudko ochladená – kalená oceľ je veľmi tvrdá ale krehká. Pomalým zahrievaním na 250-300°C – popúšťaním – sa jej krehkosť odstráni ale zostáva veľmi tvdrá.

Príprava oxidov Sc, Y, La

 • vznikajú horením prvkov na vzduchu, pripravujú sa termickým rozkladom uhličitanov, hydroxidov

  La(OH)3 ———> La2O3 + 3 H2O

Príprava hydroxidov Sc, Y, La

 • reakciou solí M3+ s OH- iónmi

  La3+ + 3 OH- ———> La(OH)3

Halogenidy

 • okrem fluoridov sú vo vode rozpustné

 • z vodných roztokov kryštalizujú halogenidy vo forme hydrátov

 • pri dehydratácii ich kryštalohydrátov nastáva hydrolýza a vznikajú nerozpustné oxidy alebo halogenid-oxidy

 • príprava: priamým zlučovaním prvkov

Soli oxokyselín

 • reakciou hydroxidov alebo oxidov Sc, Y, La so zriedenými roztokmi silných kyselín vznikajú soli vo vode rozpustné, ak reagujú so slabými kyselinami, vznikajú soli málo rozpustné.

  Oxid titaničitý TiO2

 • tvorí polymorfné modifikácie, ktoré pri zahrievaní podliehajú vratným premenám

  anatas <———> brookit <———> rutil

 • pri zahrievaní prechádzajú všetky tri modifikácie na rutil, ktorého štruktúra sa často vyskytuje v zlúčeninách typu MX2

 • rutil a anatas sa používajú ako veľmi stály nerozpustný pigment, ktorý sa získava hydrolýzou oxid-síranu titaničitého

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Petržalke Ťaháky z chémie

Elektrónová konfigurácia prvkov

Pre niekoho to znie strašne, strašidelne, ale v podstate na tom nie je nič ťažké 🙂
Na to, aby sme vôbec pochopili, o čom to je – pozrieme sa na zúbok elektrónu.

Elektrón – záporne nabitá častica, nachádzajúca sa v elektrónovom obale.

 • Pohybuje sa okolo jadra po stacionárnych dráhach (orbitáloch), t.j. po kružniciach s určitým polomerom s konštantnou energiou bez vyžarovania elektromagnetického vlnenia. Energia elektrónu sa môže meniť len po kvantách, a to len pri prechode z jednej stacionárnej dráhy na druhú.
 • Stav elektrónu možno popísať pomocou kvantových čísel.       – Hlavné kvantové číslo n – charakterizuje energiu elektrónu v atóme v základnom stave. Dodaním príslušného kvanta energie možno atóm previesť do vzbudeného stavu s vyšším n. Nadobúda hodnoty 1, 2, 3, ….. nekonečno                       – Vedľajšie kvantové číslo l – udáva moment hybnosti elektrónu súvisiaci s jeho pohybom okolo jadra a je obmedzené hodnotou n. Nadobúda hodnoty 0, 1, 2, …. (n – 1). Hodnotám l sa priraďujú písmená podľa schémyhodnota l 0, 1, 2, 3, …..
  písmeno s, p, d, f, ……                                                       – Magnetické kvantové číslo I – udáva zložku momentu hybnosti elektrónu spadajúceho do smeru poľa, pokiaľ sa atóm nachádza v magnetickom alebo elektrickom poli. Nadobúda hodnoty od -l po +l

Doučovanie angličtiny online cez internet

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Obsadenie jednotlivých orbitálov elektrónmi alebo elektrónová konfigurácia atómu sa riadi tromi základnými pravidlami (a tie si treba pamätať):

 1. Pauliho princíp: Každý orbitál charakterizovaný tromi kvantovými číslami môže byť obsadený najviac! Dvomi elektrónmi, ktoré sa odlišujú štvrtým kvantovým číslom (spinové magnetické kvantové číslo), ktoré nadobúda hodnoty +1/2 a -1/2 ( z toho vyplýva, že v orbitále s – max. 2 elektróny, v orbitále p – max. 6 elektrónov, v orbitále d – 10 elektrónov, a v orbitále f – max. 14 elektrónov)
 2. Výstavbový princíp: Keďže základný stav atómu je stavom s najnižšou energiou, obsadzujú elektróny hladiny tak, aby výsledný systém mal čo najnižšiu energiu. Tomu zodpovedá poradie:
  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
 3. Hundovo pravidlo: Stavy s rovnakou energiou sa obsadzujú najprv všetky po jednom elektróne. Spinové magnetické kvantové čísla elektrónov v takto spolovice zaplnených degenerovaných orbitálov sú rovnaké.

Príklady:

Elektrónová konfigurácia prvkov:

5B 1s2 2s2 2p1

29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9

16S 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Pomohol vám tento ťahák? Pošlite ho známym! Máte ďalšie tipy ako sa zlepšiť v chémii? Podeľte sa o ne v komentároch pod článkom!

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie fyziky Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Petržalke Ťaháky z chémie

Chemické názvoslovie

Každý má nejaké meno, a aj zlúčeniny chcú byť pomenované. Tak šup na to 🙂

Chemické zlúčeniny sa označujú vzorcami. Vzorec je zložený z podstatného a prídavného mena.

Výučba angličtiny online cez Skype

Podstatné meno + prídavné meno = vzorec

Podstatné meno udáva druh zlúčeniny a označuje časť s väčšou elektronegativitou. (ak je zložená z atómov jedného prvku, má príponu -id, chlorid, oxid)

Prídavné meno označuje časť zlúčeniny s menšou elektronegativitou a má príponu valenčnú – t.j. podľa oxidačného čísla príslušného prvku (NaI – sod-ný, CaII – vápe-natý)

V slovenskom názve je poradie – podstatné meno, potom prídavné meno.

POZOR!!!!! Vo vzorci je ale poradie opačné!!!!!!!!

Príklady: chlorid sodný NaCl

oxid horečnatý MgO

bromid draselný Kbr

oxid kremičitý SiO2

Na to, aby ste napísali správne vzorec a odvodili správny názov zlúčeniny, potrebujete poznať oxidačné číslo daného prvku. Existuje 5 pravidiel na určovanie oxidačného čísla:

 1. Oxidačné číslo atómu prvku je nula. ( H2, O2, P4, S8)

 2. Oxidačné číslo ľubovoľného jednoatómového iónu odvodíme z jeho náboja. Katión Cu2+ má náboj 2. 1,602.10-19 C a jeho oxidačné číslo je +II.

 3. Oxidačné číslo atómu vodíka v zlúčeninách, napr. H2O, NH3, HCl, je vždy I, len v hydridoch kovov, napr. NaH, CaH2 je -I.

 4. Oxidačné číslo atómu kyslíka v zlúčeninách napr. H2O, HgO, SO2 je -II, len v peroxidoch, napr. H2O2, NaO2 je -I, a v jednej zlúčenine je výnimočne +II (zlúčenina OF2 – čo je oxyfluorid, v dôsledku toho, že fluor je elektronegatívnejši ako kyslík; elektronegativita F = 3,98 a elektronegativita O = 3,44)

 5. Vo vzorcoch viacatómových častíc (molekúl, iónov) sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov určí tak, že sa elektróny, ktoré sa zúčastňujú na väzbe, vždy pridelia atómom s väčšou elektronegativitou. Súčet oxidačných čísel všetkých atómov v častici sa musí rovnať počtu elementárnych nábojov častice.

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Tabuľka tvorby vzorcov oxidov

Oxidačné číslo atómu prvku

Prípona prídavného mena

Všeobecný názov oxidov

Príklad

I

-ný

M2O

K2O oxid draselný

II

-natý

MO

CaO oxid vápenatý

III

-itý

M2O3

Al2O3 oxid hlinitý

IV

-ičitý

MO2

SiO2 oxid kremičitý

V

-ičný, -ečný

M2O5

P2O5 oxid fosforečný, N2O5 oxid dusičný

VI

-ový

MO3

SO3 oxid sírový

VII

-istý

M2O7

Cl2O7 oxid chloristý

VIII

-ičelý

MO4

OsO4 oxid osmičelý

M je všeobecné označenie atómu prvku. X je označenie halogénu (prvky VII.A skupiny)

Tabuľka tvorby vzorcov halogenidov

Všeobecný vzorec halogenidu

príklad

MIX

NaI jodid sodný

MIIX2

CaF2 fluorid vápenatý

MIIIX3

PBr3 bromid fosforitý

MIVX4

PbCl4 chlorid olovičitý

MVX5

SbCl5 chlorid antimoničný

MVIX6

UF6 fluorid uránový

MVIIX7

IF7 fluorid jodistý

MVIIIX8

OsF8 fluorid osmičelý

Hydroxidy majú všeobecný vzorec M(OH)n, kde n nadobúda hodnoty 1 až 4, OH- je hydroxidový ión, a M je atóm kovu.

Sulfidy sú soli kyseliny sulfánovej H2S a sú obdobou oxidov. Vzorce sulfidov môžeme ovodiť náhradou kyslíka sírou (síra má tak ako kyslík oxidačné číslo -II, super nie?)

Kyslíkaté kyseliny (OXOKYSELINY) sú trojprvkové zlúčeniny, a majú všeobecný vzorec HxAyOz, kde A je kyselinotvorný prvok; x má pri jednoduchších kyselinách hodnotu 1 až 6, y 1 až 2, z 1 až 7.

Tabuľka tvorby vzorcov kyslíkatých kyselín

Oxidačné číslo atómu prvku A

Prípona prídavného mena

Všeobecný vzorec

Príklad

I

-na

HAO

HClO kyselina chlórna

II

-natá

H2AO2

Neznáme zatiaľ

III

-itá

HAO2

HClO2 kyselina chloritá

IV

-ičitá

H2AO3

H2CO3 kyselina uhličitá

V

-ičná, -ečná

HAO3

HNO3 kyselina dusičná

VI

-ová

H2AO4

H2SO4 kyselina sírová

VII

-istá

HAO4

HClO4 kyselina chloristá

VIII

-ičelá

H2AO5

Neznáma zatiaľ

Po týchto nápovedách by nemal byť problém vytvoriť akýkoľvek vzorec. Ak chcete tak si vyskúšajte napísať vzorce a pomenovať zlúčeniny:

Napíšte vzorce:

oxid bárnatý, oxid kremičitý, kyselina sírová, kyselina fosforečná, jodid strieborný, chlorid sodný, bromid lítny, peroxid vodíka, hydroxid vápenatý, kyselina kremičitá, oxid hlinitý, peroxid sodný, sulfid železitý, fluorid germaničitý, kyselina chlorečná,

Pomenujte zlúčeniny:

B2O3, NaOH, AgCl, MgBr2, P2O5, HgO, H2O, MnO4, OsO4, SnS2, Al2O3, LiH, NaBr, PtO,CuO, CaO, KBr, H3PO4, H5IO6, HClO, H2CO3, Fe2S3, MgCl2, CaCl2, ZnCl2, AlBr3, As2O3

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Holíči a Skalici Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Martine Doučovanie v Modre, Pezinku a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Piešťanoch Doučovanie v Prešove Doučovanie v Rovinke, Senci a okolí Doučovanie v Ružomberku a okolí Doučovanie v Senici Doučovanie v Trestenej, Tvrdošíne a okolí Ťaháky z chémie

Chemické látky

Každý predmet potrebuje svoje stavebné kamene a nimi sú základné pojmy, s ktorými sa človek bežne v chémii stretáva. Tieto sú takým základným kamienkom na úvod do chémie.

Látky klasifikujeme do skupenstiev. Skupenstvá poznáme:

 • pevné (napr. ľad)
 • kvapalné (napr. voda)
 • plynné (napr. vodná para)

Atóm je základnou stavebnou jednotkou látok.

Kurzy angličtiny online cez Skype

Atóm je zložený z atómového jadra a elektrónového obalu. V atómovom jadre sa nachádzajú mikročastice – protóny ( nesú kladný náboj, označujeme p+, H+) a neutróny ( sú elektroneutrálne častice). V elektrónovom obale sa nachádzajú elektróny ( nesú záporný náboj, označujeme e-).

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Atóm je charakterizovaný protónovým (Z – udáva počet protónov v jadre), neutrónovým (N – udáva počet neutrónov v jadre) a nukleónovým (A – udáva počet protónov a neutrónov v jadre, ako aj relatívnu atómovú hmotnosť prvku) číslom.

 • Prvok je látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo (H, O, Na)
 • Molekula je častica, ktorá sa skladá z dvoch alebo viacerých atómov. (O2, Cl2, H2O)
 • Zlúčenina je látka, ktorá je tvorená rovnakými molekulami. (NaCl)
 • Chemické indivíduum (chemicky čistá látka) znamená, že v sústave sa nachádza len jedna látka. K chemickým indivíduám patria prvky a zlúčeniny.
 • Nuklid – látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým a rovnakým nukleónovým čislom.
 • Izotop – látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým ale rôznym nukleónovým číslom.

Sústava – látka je oddelená od okolia skutočnými alebo myslenými čiarami (stenami)

Poznáme sústavy:

 • otvorená – v sústave dochádza k výmene energie, aj k výmene častíc ( pohár vody, šálka čaju)
 • uzavretá – v sústave dochádza k výmene energie, ale nedochádza k výmene častíc (uzavretá fľaša vody)
 • izolovaná – v sústave nedochádza ani k výmene energie, ani častíc ( termoska s čajom)

Fáza – je homogénna oblasť sústavy, ktorá je oddelená od inej hraničnou plochou

Zmes – je látka, ktorá sa skladá z rôznych molekúl

Zmesi sa delia na:

 • homogénne – veľkosť častíc v sústave je menšia ako 10-9 m
 • koloidné – veľkosť častíc v sústave je od 10-9 až 10-7 m
 • heterogénne – veľkosť častíc je viac ako 10-7 m

Napadá Vám niečo na doplnenie? Chýba Vám tu niečo? (Ne)páči sa Vám tento ťahák? Píšte Vaše postrehy do komentárov. Ďakujeme za každý ohlas.

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie fyziky Doučovanie informatiky Doučovanie matematiky Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave Rači Doučovanie v Holíči a Skalici Doučovanie v Malackách, Stupave a okolí Doučovanie v Modre, Pezinku a okolí Doučovanie v Piešťanoch Doučovanie v Rovinke, Senci a okolí Doučovanie v Ružomberku a okolí Doučovanie v Senici Doučovanie v Trestenej, Tvrdošíne a okolí

Doučovanie chémie v Bratislave a okolí

Kurzy angličtiny online cez Skype

Pomôžem vám so všeobecnou, anorganickou a organickou chémiou. Zvlášť u organiky dokážem, že je to logická a elegantná veda, ktorá nie je odsudená na utrpné memorovanie. Doučovanie chémie môže prebiehať u vás doma v rámci Bratislavy alebo cez Skype (prípadne podobný program). Ozvite sa ešte dnes! Rozvrh sa mi rýchlo plní.

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Juro

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty