Elektrónová konfigurácia prvkov

Poslať stránku známemu/známej

Pre niekoho to znie strašne, strašidelne, ale v podstate na tom nie je nič ťažké 🙂
Na to, aby sme vôbec pochopili, o čom to je – pozrieme sa na zúbok elektrónu.

Elektrón – záporne nabitá častica, nachádzajúca sa v elektrónovom obale.

 • Pohybuje sa okolo jadra po stacionárnych dráhach (orbitáloch), t.j. po kružniciach s určitým polomerom s konštantnou energiou bez vyžarovania elektromagnetického vlnenia. Energia elektrónu sa môže meniť len po kvantách, a to len pri prechode z jednej stacionárnej dráhy na druhú.
 • Stav elektrónu možno popísať pomocou kvantových čísel.       – Hlavné kvantové číslo n – charakterizuje energiu elektrónu v atóme v základnom stave. Dodaním príslušného kvanta energie možno atóm previesť do vzbudeného stavu s vyšším n. Nadobúda hodnoty 1, 2, 3, ….. nekonečno                       – Vedľajšie kvantové číslo l – udáva moment hybnosti elektrónu súvisiaci s jeho pohybom okolo jadra a je obmedzené hodnotou n. Nadobúda hodnoty 0, 1, 2, …. (n – 1). Hodnotám l sa priraďujú písmená podľa schémyhodnota l 0, 1, 2, 3, …..
  písmeno s, p, d, f, ……                                                       – Magnetické kvantové číslo I – udáva zložku momentu hybnosti elektrónu spadajúceho do smeru poľa, pokiaľ sa atóm nachádza v magnetickom alebo elektrickom poli. Nadobúda hodnoty od -l po +l

Obsadenie jednotlivých orbitálov elektrónmi alebo elektrónová konfigurácia atómu sa riadi tromi základnými pravidlami (a tie si treba pamätať):

 1. Pauliho princíp: Každý orbitál charakterizovaný tromi kvantovými číslami môže byť obsadený najviac! Dvomi elektrónmi, ktoré sa odlišujú štvrtým kvantovým číslom (spinové magnetické kvantové číslo), ktoré nadobúda hodnoty +1/2 a -1/2 ( z toho vyplýva, že v orbitále s – max. 2 elektróny, v orbitále p – max. 6 elektrónov, v orbitále d – 10 elektrónov, a v orbitále f – max. 14 elektrónov)
 2. Výstavbový princíp: Keďže základný stav atómu je stavom s najnižšou energiou, obsadzujú elektróny hladiny tak, aby výsledný systém mal čo najnižšiu energiu. Tomu zodpovedá poradie:
  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
 3. Hundovo pravidlo: Stavy s rovnakou energiou sa obsadzujú najprv všetky po jednom elektróne. Spinové magnetické kvantové čísla elektrónov v takto spolovice zaplnených degenerovaných orbitálov sú rovnaké.

Príklady:

Elektrónová konfigurácia prvkov:

5B 1s2 2s2 2p1

29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9

16S 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Pomohol vám tento ťahák? Pošlite ho známym! Máte ďalšie tipy ako sa zlepšiť v chémii? Podeľte sa o ne v komentároch pod článkom!

Ďalšie ťaháky z chémie

Poslať stránku známemu/známej

Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj

Prešovský kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou

Žilinský kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina