Anglické zámená (Pronouns)

Osobné/Podmetové zámená (Subject Pronouns)

Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural)
I – ja we – my
you – Ty/Vy you – vy
he – on they – oni, ony
she – ona
it – to, ono

Privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns)

Nesamostatné1 Samostatné
Jednotné číslo (Singular)
my – môj mine – môj
your – Tvoj/Váš yours – Tvoj/Váš
his – jeho his – jeho
her – jej hers – jej
its – jeho, toho (stredný rod)2 its – jeho, toho (stredný rod)
Množné číslo (Plural)
our – náš ours – náš
your – váš yours – váš
their – ich theirs – ich

Predmetové zámená (Object Pronouns)

Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural)
me – mňa us – nás
you – Teba/Ťa/Vás you – vás
him – (je)ho them – ich
her – ju
it – to

Zámená v ostatných pádoch sú zhodné s predmetovými zámenami pričom jednotlivé pády sa vyjadrujú pomocou predložkových väzieb. Napríklad datív (3. pád) vyjadruje predložka „to“, lokál (6. pád) predložka „about/on“ a inštrumentál (7. pád) zas predložka „with“, resp. „by“.

Opytovacie zámená (WH Question Words)

 • What? – Čo? Aký? Aká? Aké?
 • What…for? – Načo? Prečo? (Za akým účelom?)
 • When? – Kedy?
 • Where? – Kde?/Kam?
 • Which? – Ktorý? (stredný rod)
 • Who? – Kto(rý)? (pýtanie sa na osobu)
 • Who(m)? – Komu?/Koho?
 • Whose? – Čí? Čia? Čie?
 • Why? – Prečo?
 • Why not? – Prečo nie?
 • How? – Ako?
 • How far? – Ako ďaleko?
 • How long? – Ako dlho?/Koľko?
 • How many? – Koľko? (pri počítateľných podstatných menách)
 • How much? – Koľko? (pri nepočítateľných podstatných menách)
 • How old? – Koľko? (pri pýtaní sa na vek)
 • How come? – Ako to?! (pri údive)

Vzorové vety na opytovacie zámená (Example sentences using WH Question Words)

 • What is your name? – Aké je Vaše/Tvoje meno?/Ako sa voláte/voláš?
 • What did you do that for? – Načo ste/si to urobil(i)?
 • When did he leave? – Kedy (on) odišiel?
 • Where do they live? – Kde (oni) bývajú/žijú?
 • Which colour do you want? – Ktorú/Akú farbu chcete/chceš?
 • Who opened the door? – Kto otvoril (tie) dvere?
 • Whom did you see? – Koho ste/si videl(i)?
 • Whose are these keys? – Čie sú tieto kľúče?
  Whose turn is it? – Kto je (teraz) na rade?
 • Why do you say that? – Prečo to vravíte/vravíš?
 • Why don’t I help you? – Prečo Vám/Ti/vám nepomôžem?
 • How does this work? – Ako to(to) funguje?
 • How was your exam? – Ako dopadla (Vaša/Tvoja) skúška?
 • How far is Bratislava from Košice? – Ako ďaleko je Bratislava od Košíc?
 • How long will it take? – Koľko to potrvá?
 • How many cars are there? – Koľko je tam áut?
 • How much money do you have? – Koľko máte/máš peňazí?
 • How old are you? – Koľko máte/máš rokov?
 • How come I can’t see her? – Akoto, že ju nevidím?

1Nesamostatné privlastňovacie zámená sa používajú vždy v spojení s podstatným menom. Napríklad: my house – môj dom

2V angličtine sú všetky veci aj zvieratá v strednom rode.

Chcem sa konečne naučiť po anglicky!

Podobné ťaháky/Mohlo by Vás zaujímať

Marián Kohn, lektor angličtiny a blogerVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny.
Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia angličtiny.

Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj

Banskobystrický kraj

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Brezno
 • Detva
 • Kremnica
 • Krupina
 • Lučenec
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Košický kraj

 • Gelnica
 • Košice
 • Košice - okolie
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov

Nitriansky kraj

 • Komárno
 • Levice
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Zlaté Moravce

Prešovský kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou

Trenčiansky kraj

 • Bánovce nad Bebravou
 • Dubnica nad Váhom
 • Ilava
 • Myjava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Partizánske
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Púchov
 • Trenčín

Žilinský kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina