Ohybné a neohybné slovné druhy

Zdieľajte!

Tu ste: Domov >> Ťaháky >> Ťaháky zo slovenčiny a literatúry >> Ohybné a neohybné slovné druhy

Napísala: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a okrese Malacky).

Ohybné slovné druhy

V súčasnom slovenskom jazyku rozlišujeme päť ohybných slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá. Ohybné sú preto, že ich môžeme skloňovať (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky) alebo časovať (slovesá).

  • Podstatné mená označujú osoby, zvieratá, veci a javy. Pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?

  • Prídavné mená vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a vlastnícke vzťahy. Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie?(Stupňovanie prídavných mien)
  • Zámená odkazujú alebo ukazujú.

  • Číslovky vyjadrujú počet alebo poradie. Pýtame sa na ne otázkami Koľko? Koľký (v poradí)?

  • Slovesá vyjadrujú dej, činnosti a stavy. Pýtame sa na ne otázkou Čo sa robí? Čo sa deje?

Neohybné slovné druhy

Aj neohybných slovných druhov je v slovenčine päť. Sú to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Nedajú sa časovať ani skloňovať, ale niektoré príslovky (tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien) môžeme stupňovať.

  • Príslovky vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti deja. Pýtame sa na ne otázkami Kde? Kedy? Ako? Prečo?

  • Predložky vyjadrujú okolnosti a vzťahy nesamostatne.

  • Spojky vyjadrujú vzťahy priradenosti a podradenosti.

  • Častice vyjadrujú postoj k slovu a k výpovedi.

  • Citoslovcia pomenúvajú city, vôľu a napodobňujú zvuky.

Páči sa vám tento ťahák? Pomohol vám? Šírte ho ďalej! Máte pripomienky? Napíšte nám!

Chcem, aby ma doučovateľka Nikola Naništová doučila slovenskú gramatiku!

Ďalšie užitočné ťaháky zo slovenčiny

Článok na blogu

One thought on “Ohybné a neohybné slovné druhy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *